nl

Voor geld is alles te koop

Annemarie van Gaal

Een succesvolle en inspirerende zakenvrouw die met verve een intrigerend verhaal weet te vertellen over haar principes die ten grondslag hebben gelegen aan haar succes. Het is een verhaal waar ik mij helemaal in kan vinden op een klein puntje na.

berichten

Haar eerste principe gaat over het ontbreken van een hoofdkantoor. Net als Eckart Wintzen geloofd zij niet in overhead en stafafdelingen. Geef mensen die hetzelfde belang hebben het vertrouwen en zij zullen zich maximaal inzetten voor de organisatie. Het tweede principe gaat over vernieuwend denken. Vertrouw niet op je ervaring, maar probeer alle problemen met een open en frisse blik te bekijken. Zo kom je vaak op verrassende en vernieuwende ideeen die in de praktijk uitstekend werken. Tenslotte wist zij een overtuigend verhaal te houden wat neer kwam op meer hart en minder hoofd. Sommige dingen zijn rationeel niet verstandig, maar worden vanuit overtuiging en betrokkenheid gedaan. Deze keuzes blijken vaak het verschil te maken tussen succes en verlies.

Bron foto: annemarievangaal.nl

Het kleine puntje echter waar ik over viel heeft mij vannacht lang bezig gehouden voordat ik begreep wat het was wat mij niet beviel aan het verhaal. En dat heeft te maken met de afloop. Annemarie weet inspirerend te vertellen over hoe zij moeilijkheden met diverse coupes op het regime, de maffia en een bankencrisis het hoofd heeft weten te bieden, waarbij de gedachte aan de 800 mensen die van haar afhankelijk waren haar op de been hield. Zodra er echter een grote Finse uitgever met een zak met geld komt wordt er ineens afstand gedaan van die 800 mensen. Het resultaat voor haar bedrijf is dat van haar gedachtegoed en principes binnen no time niets meer over is en het vervangen is door het traditionele organisatieharkje en de normale bureaucratie. Met als gevolg een enorme groei in mensen bij een gelijkblijvende omzet en dalende winst.

Een manier om dit voortbestaan te borgen is te realiseren door mensen eigenaar te maken van je gedachtegoed en je organisatie. Leid ze op, zorg dat je vervangbaar bent en laat ze financieel deelnemen. Zorg ervoor dat iedereen eigenaar kan worden en tegelijkertijd niemand eigenaar is. Verspreid aandelen zo breed mogelijk met een beperkt maximum per individu. Op deze manier hadden Annemarie en Eckart langzaam maar zeker hun aandeel in het succes van het bedrijf kunnen verzilveren zonder de organisatie uit te leveren aan traditioneel denkende bureaucratische bolwerken.

Wil je ook samen iets moois creëren?

koffie?

Van fabrieksautomatisering tot software voor beursvloer en van project alleen tot zware entreprise projecten met 70+ projectleden. Heeft door de jaren heen verschillende technieken zien gaan en komen, van de…