nl

ihomer Health: gezonde koppeling van systemen in de zorg

Meedenken over vragen waar de klant nog niet aan dacht

Vergrijzing, meer zorg op maat, minder personeel, meer zorgkosten: het zijn maar een paar van de complexe vraagstukken waar de gezondheidszorg mee te maken heeft. Wij denken met zorgaanbieders mee over de vraag hoe automatisering hen het beste kan helpen de processen in de zorg zo eenvoudig en veilig mogelijk te maken.

Projecten

We staan ons mannetje

Natuurlijk staan we ons mannetje als het gaat om IT, maar belangrijker is misschien wel dat we ook veel weten over de zorgwereld zelf. We kennen het jargon en weten welke berichtformaten, informatiestromen en communicatieplatforms er zijn. Het resulteerde al in producten als AZN Connect, de donorzuil en een cardiologisch EPD.

Wie wanneer welke

De uitwisseling van patiëntinformatie tussen afdelingen, zorginstellingen en apparaten moet goed gebeuren, maar bovenal ook veilig. De uitdaging zit niet alleen in het bouwen van de koppeling zelf, maar ook in de veiligheidsmaatregelen, zoals een login-systeem dat laat zien wie wanneer welke informatie opvraagt.

Wij bieden antwoord op complexe vragen uit de zorg dankzij onze kennis van:

  • Standaarden voor berichtenuitwisseling, zoals HL7,
  • DICOM en EDIFACT-EDI
  • Berichtcoderingen, zoals zorginformatiebouwstenen (zibs),
  • Snomed en ICD10
  • Communicatieplatformen, zoals Zorgmail, LSP,
  • Zorgdomein
  • Informatieuitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)
Als softwareprofessionals zetten we niet zomaar wat enen en nullen bij elkaar.
Met onze uitgebreide achtergrondkennis over de specifieke problemen en wensen in de zorg denken we actief mee over de vragen van onze klanten. We denken zelfs mee over vragen waar zij zelf nog niet aan gedacht hadden!

Wil je ook samen iets moois creëren?

koffie?