nl en

De toverdrank van ihomer

De juiste ingrediënten.

Hieronder een beschrijving van de drie belangrijkste ingrediënten van de toverdrank die ons succesvol maakt.

Meet us

Willen geeft energie.

Willen zorgt ervoor dat wij maximaal tijd en energie erin steken om daarmee een zo goed mogelijk resultaat te halen. Willen daagt ons uit om beter te worden en initiatief te nemen. Willen houd ons enthousiast en compenseert de energie die wij erin steken meer dan volledig. Willen zorgt ervoor dat wij actief kennis met elkaar delen en nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen. Willen vrijwaart ons ook van administratieve procedures zoals uren schrijven en vakantiedagen administratie.

Samen betekent met elkaar

Samenwerken met elkaar en niet voor elkaar. Samen zorgt er dan ook voor dat wij geen managers hebben. Samen houdt ook in dat de mens zich inzet voor het team en het team zich inzet voor de mens. Samen is onze implementatie van een voor allen, allen voor een. Samen betekent elkaars sterke en zwakke punten kennen en daar op een goede manier mee omgaan. Samen zorgt ervoor dat wij geen projectteams maken maar projecten aan teams toevoegen. Samen is ook de oorzaak dat wij geen systemen ontwikkelen waar onze opdrachtgevers om vragen maar systemen maken die ze nodig hebben. Samen is allemaal in loondienst tegen een salaris die wij gezamenlijk bepalen en de winst die wij maken hoofdelijk verdelen.

Simpel staat voor helder en eenvoudig

Simpel dwingt ons ertoe bij complexe zaken beter na te denken en te zoeken naar vereenvoudiging. Simpel is onze opdeling in kleine organisaties van 6 tot 12 deelnemers die zelfstandig opereren en zelfstandig besluiten nemen. Simpel zijn overzichtelijke projecten, zowel voor wat betreft omvang als projectstructuur. Simpel is directe communicatie. Simpel is regelmatig uit de waan van de dag stappen en nadenken hoe wij de dingen die wij aan het doen zijn eenvoudiger en daarmee beter kunnen doen. Simpel is het ontbreken van processen en procedures.